• Företrädare

  Alex Gidlöf

  Kontakta Alex

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Kramfors/Höga Kusten
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Kramfors/Höga Kusten
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Kramfors/Höga Kusten