• Företrädare

  Madeleine Karström

  Kontakta Madeleine

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Öland
  • Distriktsstämmoombud, Öland
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare, Öland