• Företrädare

  Karl-Gustav Stegermark

  Kontakta Karl-Gustav

  • Uppdrag

  • Distriktsstämmoombud, Öland
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Öland
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Öland
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare, Öland