• Företrädare

  Maesa Safade

  Kontakta Maesa

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Bjurholm
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Bjurholm
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Bjurholm
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare, Bjurholm