• Företrädare

    Daniel Jonsson

    Kontakta Daniel

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseersättare, Emmaboda
    • Ersättare för distriktsstämmoombud, Emmaboda