• Företrädare

  Mate Capin

  Kontakta Mate

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Olofström
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Olofström
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Olofström