• Företrädare

  Håkan Johansson

  Kontakta Håkan

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Värnamo
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Jönköpings län
  • Rikstingsombud, ersättare, Jönköpings län
  • Partifullmäktigeombud, Jönköpings län
  • Valledare, partiavdelning, Värnamo
  • Organisationssekr., partiavdelning, Värnamo
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Jönköping
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Jönköping