• Företrädare

    Kerstin Fridholm

    Kontakta Kerstin

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseledamot, Emmaboda
    • Distriktsstämmoombud, Emmaboda