• Företrädare

  Penilla Gunther

  Partiavdelningsordförande
  • Nyheter med koppling till mig

  • Så utvecklar vi RUT och ROT-avdragen

   Kristdemokraternas vill ha en utökning av antalet tjänster inom både ROT- och RUT-avdraget. Vi tror att detta skulle skapa fler arbetstillfällen, öka människors möjligheter att starta eget företag och samtidigt underlätta för familjers vardagspuss...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Trollhättan
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Västra Götaland norra
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Trollhättan
  • Rikstingsombud, Västra Götaland norra
  • Distriktsstämmoombud, Trollhättan
  • Regionombud, ersättare, Västra Götaland norra