• Företrädare

  Penilla Gunther

  Partiavdelningsordförande
  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Trollhättan
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Västra Götaland norra
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Trollhättan
  • Rikstingsombud, Västra Götaland norra
  • Distriktsstämmoombud, Trollhättan
  • Regionombud, ersättare, Västra Götaland norra