• Företrädare

  Penilla Gunther

  Partiavdelningsordförande

  Kontakta Penilla

 • Jag är intresserad av det mesta och det märks i mitt politiska arbete. Som riksdagsledamot med uppdrag i näringsutskottet har jag ansvar för bland annat energi, handel, export och alla typer av företagande och branscher. Jag är även ersättare i Socialutskottet och driver frågor som rör organdonation och jämlik vård. Life Science som näringsområde är särskilt intressant eftersom det handlar om att göra det bättre för patienten, från både företagens och vårdens sida.
  Jag kommer från Trollhättan och representerar Västra Götaland Norra i riksdagen sedan 2010.

  Läs mer om mig på min egen webbplats penilla.nu >>

  Mer information finns också på min personsida på riksdagens webbplats >>

  • Nyheter med koppling till mig

  • Så utvecklar vi RUT och ROT-avdragen

   Kristdemokraternas vill ha en utökning av antalet tjänster inom både ROT- och RUT-avdraget. Vi tror att detta skulle skapa fler arbetstillfällen, öka människors möjligheter att starta eget företag och samtidigt underlätta för familjers vardagspuss...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Trollhättan
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Västra Götaland norra
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Trollhättan
  • Rikstingsombud, Västra Götaland norra
  • Distriktsstämmoombud, Trollhättan
  • Regionombud, ersättare, Västra Götaland norra
  • Studieorganisatör (LSO), Trollhättan
  • Riksdagsledamot