• Företrädare

  Samuel Estenlund

  Kontakta Samuel

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Eslöv
  • Distriktsstämmoombud, Eslöv
  • Valledare, partiavdelning, Eslöv
  • Registeransvarig, partiavdelning, Eslöv
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Eslöv
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Eslöv
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot, Eslöv