• Företrädare

  Anders Sellström

  Partidistriktsordförande

  Kontakta Anders

  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Västerbottens län
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Umeå
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ledamot
  • Partifullmäktigeombud, Västerbottens län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Vindeln
  • Kommunstyrelse, ersättare, Vindeln
  • Gymnasie, vice ordf., Vindeln
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Vindeln