• Företrädare

  Anders Sellström

  Partidistriktsordförande

  Kontakta Anders

  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Västerbottens län
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Umeå
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Västerbottens län
  • Partifullmäktigeombud, Västerbottens län
  • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Umeå
  • Kommunstyrelse, ersättare, Umeå
  • Gymnasie, vice ordf., Umeå
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Umeå