• Företrädare

  Samuel Sigvardsson

  Kontakta Samuel

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Öland
  • Distriktsstämmoombud, Öland
  • Rikstingsombud, ersättare, Kalmar län
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare