• Företrädare

  Benjamin Ülger

  Kontakta Benjamin

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Eslöv
  • Distriktsstämmoombud, Eslöv
  • Kassör, partiavdelning, Eslöv
  • Bitr valledare, partilokalavdelning, Eslöv
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Eslöv
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Eslöv
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare, Eslöv