• Företrädare

  Urban Larsson

  Kontakta Urban

  • Uppdrag

  • Valberedning, partiavd, ordförande, Motala
  • Revisor, partiavdelning, Motala
  • Nomineringskommitté, ordförande, Motala
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Motala
  • Stadsplan, ersättare, Motala
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare, Motala