• Företrädare

  Per-Ola Gunnarsson

  Kontakta Per-Ola

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Helsingborg
  • Nomineringskommitté, ledamot, Helsingborg
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Skåne
  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot, Helsingborg