• Företrädare

  Alexander Kolind

  Kontakta Alexander

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Helsingborg
  • Nomineringskommitté, ledamot, Helsingborg
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Helsingborg
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot, Helsingborg
  • Kultur/fritid, ordförande, Helsingborg
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare, Helsingborg