• Företrädare

  Stefan Sarmes

  Kontakta Stefan

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Svedala
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Svedala
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Skåne
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Svedala
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Svedala
  • Kommunstyrelse, ersättare, Svedala
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf., Svedala