• Företrädare

  George Emilson

  Kontakta George

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Höör
  • Partidistriktsstyrelse, adjungerad, Skåne
  • Valberedning, partiavd, ordförande, Höör
  • Kontakt valmyndighet, PD, Skåne
  • Säkerhetsansvarig, PD, Skåne
  • Valledare, PD, Skåne
  • Registeransvarig, partiavdelning, Höör
  • Studieorganisatör (DSO), Skåne
  • Ombudsman, partidistrikt, Skåne
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Höör
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare, Höör