• Företrädare

  Carl Malmqvist

  Kontakta Carl

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Höör
  • Valberedning, distrikt, ordförande, Skåne
  • Nomineringskommitté, ledamot, Höör
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Höör
  • Registeransvarig, partiavdelning, Höör
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Skåne
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Höör
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare, Höör