• Företrädare

  Carl Malmqvist

  Kontakta Carl

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Höör
  • Valberedning, distrikt, ordförande, Skåne
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Höör
  • Bitr valledare, partilokalavdelning, Höör
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Skåne
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Höör
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare, Höör