• Företrädare

  Patrik Åkesson

  Kontakta Patrik

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Kronobergs län
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Växjö
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Rikstingsombud, Kronobergs län
  • Valledare, PD, Kronobergs län
  • Organisationssekreterare, partidistrikt, Kronobergs län
  • Regionfullmäktige, ledamot, Kronobergs län
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ordförande, Kronobergs län
  • Regional/trafik/miljö, ersättare, Kronobergs län
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot, Kronobergs län
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Växjö
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare, Växjö
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande, Växjö