• Företrädare

  Björn Wennerlund

  Kontakta Björn

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Svedala
  • Distriktsstämmoombud, Svedala
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Svedala
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare, Svedala
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare, Svedala
  • Valnämnd, ersättare, Svedala