• Företrädare

    Tina Cherven

    Kontakta Tina

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseersättare, Ängelholm
    • Fullmäktigeberedning, ledamot, Ängelholm