• Företrädare

  Torsten Elofsson

  Kontakta Torsten

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Malmö
  • 2:e vice partidistriktsordförande, Skåne
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelsens VU, ledamot, Skåne
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Malmö
  • Partifullmäktigeombud, Skåne
  • Kassör, partidistrikt, Skåne
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Malmö
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare, Tingsryd