• Företrädare

    Sandra Vighagen

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseledamot, Hörby
    • Distriktsstämmoombud, Hörby
    • Kommunfullmäktige, ersättare, Hörby