• Företrädare

  Sandra Vighagen

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Hörby
  • Distriktsstämmoombud, Hörby
  • Sekreterare, partiavdelningsstyrelse, Hörby
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Hörby