• Företrädare

  Lars-Erik Wikberg

  Kontakta Lars-Erik

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Haparanda
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Norrbottens län
  • Distriktsstämmoombud, Haparanda
  • Rikstingsombud, ersättare, Norrbottens län
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Haparanda
  • Kommunstyrelse, ledamot, Haparanda
  • Stadsplan, ledamot, Haparanda