• Företrädare

  Hedvig Åkesson

  Partistyrelsen, ersättare
  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ersättare
  • Valberedning, distrikt, ledamot, Skåne
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Lund
  • Ersättare för riksdagsledamot
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Skåne
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Lund
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Lund