• Företrädare

  Hedvig Åkesson

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Lund
  • Distriktsstämmoombud, Lund
  • Rikstingsombud, ersättare, Skåne
  • Kassör, partiavdelning, Lund
  • Ersättare för riksdagsledamot
  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare, Skåne
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Lund
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Lund
  • Kommunstyrelse, ledamot, Lund
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf., Lund
  • Demokratiberedning, ledamot, Lund
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare, Lund