• Företrädare

  Pia Steensland

  Kontakta Pia

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Valberedning, partiavd, ordförande, Strängnäs
  • Dataskyddsombud, partiavdelning, Strängnäs
  • Rikstingsombud, Sörmland
  • Registeransvarig, partiavdelning, Strängnäs
  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Strängnäs