• Företrädare

  Pia Steensland

  Kontakta Pia

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Strängnäs
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Dataskyddsombud, partiavdelning, Strängnäs
  • Rikstingsombud, Sörmland
  • Distriktsstämmoombud, Strängnäs
  • Registeransvarig, partiavdelning, Strängnäs
  • Riksdagsledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Strängnäs