• Oansvarigt att ge Dan Eliasson nytt toppjobb

  Dan Eliasson får sparken som rikspolischef. Det är en svårslagen ironi att regeringen försöker lösa poliskrisen genom att sparka rikspolischefen och sätta honom på en myndighet med ansvar för ”att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser”. Problemet med att sparka Dan Eliasson är två: 1) Han borde aldrig blivit tillsatt. 2) Han borde absolut inte få ett nytt uppdrag.

  Han saknade relevant polisiär erfarenhet vid den största omorganisationen på Polismyndigheten någonsin. Han sade sig trots det kunna genomföra den utan några extrapengar, trots att Thomas Rolén som var ordförande för den nya Polismyndighetens genomförandekommission sade att det krävdes två miljarder. Eliasson krävde sedan det dubbla, fyra miljarder, när han insåg sitt misslyckande.

  Under sin tid som chef bröt han mot säkerhetsskyddsförordningen. Nu ska han alltså ansvara för svensk krisberedskap. Det är tyvärr heller inte den första gången han gör bort sig.

  När han var generaldirektör för Migrationsverket sparkades en chef i Göteborg eftersom han haft en Israelpositiv blogg. Migrationsverket fälldes i Arbetsdomstolen och fick betala skadestånd till mannen. Justitieombudsmannen fällde också Migrationsverket och konstaterade att omplaceringen av mannen skett på grund av att han använde sin grundlagsfästa yttrandefrihet: Under Eliassons ansvar fälldes Migrationsverket för brott mot grundlagen.

  Ett knappt halvår innan Dan Eliasson blev rikspolischef var han generaldirektör för Försäkringskassan. Då avslöjade Dagens Nyheter att 75 procent av de anställda saknade förtroende för sin chef.

  Det är lätt att tro att det var en bottennotering, men frågan är om inte förtroendet bland poliser närmar sig noll. Han beslutade att radera miljontals mail i det egna systemet vilket innebär att internutredare inte längre kunde avslöja brott och missförhållanden. Därtill har ett flertal allvarliga jävsituationer avslöjats.

  Eliasson är dock mån om att bilden av myndigheten ska vara så bra som möjligt. Andra ämbetsmän brukar se till att det blir så genom att göra ett bra arbete.

  Eliasson har i stället köpt PR-tjänster för miljoner, både hos Polisen och Försäkringskassan. Men myndigheters pengar ska inte gå till PR, de ska gå till kärnverksamhet.

  Nu ska han alltså ta över Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett kritiskt läge. Myndigheten har en särskilt viktig uppgift för IT- och cybersäkerhet, de två mest växande hoten just nu. Under året kommer MSB dessutom få utökat ansvar när NIS-direktivet ska implementeras. Det planeras en samverkansövning 2018 och en totalförsvarsövning 2020 och det civila försvaret får allt större anslag.

  Det är oansvarigt av regeringen att låta en myndighet vars uppdrag kommer bli allt viktigare de kommande åren att få en chef vars arv är en lång rad misslyckanden.

  Men socialdemokratiska ränder går inte ur. De behandlar tillsättningen av generaldirektör som sitt eget lilla bemanningsföretag för lojala partibyråkrater.

  Dan Eliasson borde i stället skickas till Arbetsförmedlingen. Och då menar vi inte i egenskap av generaldirektör.

  Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson
  Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson

  Debattartikeln publicerades i Aftonbladet och kan läsas här.