• Nya namn i vår riksdagsgrupp

    Under våren kommer tre kristdemokratiska riksdagsledamöter att vara tjänstlediga. Detta medför att tre ersättare tar plats i riksdagen, och att det blir nya företrädare i några av riksdagsgruppens funktioner.

    Andreas Carlson, vice ordförande i Justitieutskottet tillika kristdemokratisk gruppledare i riksdagen, är föräldraledig fram till och med den 17 mars. Ersättare på Carlsons riksdagsmandat är Mattias Ingeson, Eksjö. Vice gruppledare Camilla Brodin, Näringsutskottet, leder riksdagsgruppen, medan Ingemar Kihlström, Justitieutskottet, är tillförordnad rättspolitisk talesperson för partiet.

    Jakob Forssmed, ledamot i bland annat Finansutskottet samt partiets ekonomisk-politiske talesperson, är föräldraledig fram till och med den 20 februari. På Forssmeds riksdagsplats sitter under tiden Marcus Jonsson, Sundbyberg. Som tillförordnad ekonomisk-politisk talesperson tjänstgör Hampus Hagman, Skatteutskottet.

    Michael Anefur, ledamot i Socialutskottet och Kristdemokraternas socialpolitiske talesperson, är tjänstledig fram till sommaren på grund av sjukdom. Cecilia Engström, Helsingborg, är ersättare på riksdagsmandatet. Acko Ankarberg och Pia Steensland, Socialutskottet, för partiets talan i socialpolitiska frågor.