• Ny kärnkraft centralt i ny energiöverenskommelse

  ”Ska vi klara klimatmålen behöver vi mer el. Vi ser gärna mer sol- och vindkraft, men Sverige är beroende av en stabil elförsörjning, och då kommer kärnkraften att vara central.” Det sade Kristdemokraternas partiledare på en presskonferens med Moderaternas Ulf Kristersson tidigare idag.

  Ska Sverige klara de högt uppsatta klimatmålen, utan att äventyra vår levnadsstandard eller konkurrenskraft, krävs mer ren el. Energiöverenskommelsen från 2016 har varit betydelsefull, men den svarar inte på framtidens frågor om elförsörjningen. Därför föreslår Kristdemokraterna och Moderaterna gemensamt en väg framåt för en uppdaterad energiöverenskommelse, med mer utrymme för kärnkraft.

  Kristdemokraterna och Moderaterna har formulerat nio områden där energiöverenskommelsen bör uppgraderas.

  • Målet för Sverige bör vara ett till hundra procent fossilfritt elsystem.
  • Befintlig kärnkraft måste värnas och alla ekonomiskt meningsfulla livstidsförlängningar bör göras.
  • En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft bör utvecklas.
  • Elmarknadens utformning måste förändras för att uppmuntra kvalitet eller effekt.
  • En effektutredning för stabilare elsystem och för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad av elnätet.
  • Sverige måste agera för gemensamma EU-regler som godkänner nya kärnkraftsreaktorer.
  • Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning.
  • Nya subventioner, skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas i enlighet med intentionerna i energiöverenskommelsen.

  Läs mer på DN Debatt här.