• ”Nu kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket”

    – Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat, vilket har varit centralt för mig i vårt arbete. Med denna livsmedelsstrategi kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket. Det säger riksdagsledamot Magnus Oscarsson, som är Kristdemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

    För att få en sammanhållen politik för hela livsmedelskedjan har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommit överens om de långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin. En sådan strategi har varit länge efterlängtad av jordbruksnäringen. Strategins övergripande mål är, enligt den överenskommelse som nu slutits, en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

    – Sveriges handelsbalans för livsmedel är idag mycket negativ. Sverige köper in mat från omvärlden till en summa som är 47 miljarder kronor högre än värdet av vår livsmedelsexport. Om vi skulle öka exporten så att vi exempelvis minskade gapet med tio procent, skulle detta motsvara ökade exportinkomster på 4,7 miljarder kronor. Detta skulle i sin tur skapa ett stort antal nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna, säger Magnus Oscarsson.

    Läs mer om livsmedelsstrategin här.