• Miljö och energi

  Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. De nuvarande produktions- och konsumtionssystemen på vår planet är inte långsiktigt hållbara. Vi vill ha en ansvarsfull politik som bevarar vår naturmiljö med dess livsbetingelser för olika arter och som resurs för människan. Vi vill ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning, vilket bidrar till människors välfärd.

  Kristdemokraterna föreslår:

   • Begränsa klimatförändringen

  Kristdemokraterna vill på alla nivåer bidra till att uppfylla målet om att minska den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

   • Fortsatt grön skatteväxling

  Vi vill sänka skatten på arbete och samtidigt höja skatterna på miljöskadlig verksamhet.

   • Giftfri vardag

  Vi vill öka möjligheterna för enskilda länder och för olika verksamhetsutövare för att fasa ut giftiga ämnen. Idag finns skadliga kemikalier i stor utsträckning i vardagliga produkter som kläder, elektronik och kosmetika. Det behövs ansträngningar för att ersätta dessa med bättre alternativ.

   • Skydda Östersjön

  Östersjön är ett världsunikt bräckvattenhav med särskilt känsligt ekosystem. Därför föreslår vi ytterligare åtgärder för att skydda Östersjön, däribland stopp för utvinning av olja från havsbottnen. Övergödningen måste hindras genom bättre reningsmetoder i grannländerna och vi vill att Sverige ska hjälpa andra östersjöländer med detta.

   • Skärp straffen för miljöbrott

  Trots att fängelse idag finns i straffskalan för miljöbrott är det ytterst sällan någon döms till sådant straff. Kristdemokraterna föreslår därför skärpta straff för grövre miljöbrott så att även fängelsestraff döms ut i praktiken. Därigenom kommer miljöbrott också prioriteras högre av åklagare.