• KD miljardsatsar för att bekämpa och förebygga kriminalitet

  Idag presenterade vår rättspolitiske talesperson Andreas Carlson (KD) miljardsatsningar för att bekämpa och förebygga kriminalitet. 

  Läget i Sverige är akut. Det krävs mycket kraftiga insatser för att bekämpa kriminaliteten som lamslår stora delar av Sverige och sätter stad efter stad i skräck. Insatserna måste vara långsiktiga, uthålliga och kombineras med kraftiga och effektiva förebyggande åtgärder.

  Kristdemokraterna föreslår därför en omfattande satsning i skuggbudgeten. Det handlar om ett kraftigt utbyggt rättsväsende och reformer för att stärka föräldraansvaret, skolans förebyggande roll, samt att främja goda förebilder genom mentorskapsprogram och satsningar på svensk idrott och civilsamhälle.

  Totalt satsar KD 23 miljarder på dessa områden.

  Läs mer om förslagen i vårt PM:

  kd.nu/etttryggaresverige