• Migration och integration

  Kristdemokraterna vill ha ett flyktingmottagande som värnar öppenhet och respekt för asylrätten. Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Men för att klara ett gott mottagande måste det vara ordning och reda i asylmottagningen. Mottagningen av nyanlända måste präglas av struktur och integration från första dagen. Den ska vara reglerad och kontrollerad samt kombineras med en effektiv och välfungerande integrationspolitik.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Asylprogram

  Idag innebär asylsökningsperioden en tid av väntan och sysslolöshet. För att påskynda integrationsprocessen bör asylsökande inom två veckor från ankomst sluta ett kontrakt med Sverige om att delta i ett asylprogram. I asylprogrammet ingår SFI-undervisning och samhällsinformation. Under ett halvår ägnar den asylsökande en del av veckan till att studera svenska och lära sig om Sverige, rättigheter och skyldigheter, lagar och regler med mera.

  Under asylprogrammet ska man också vara tillgänglig för arbetsmarknaden. Det kan handla om att arbeta på förläggningen man bor eller göra en praktik någonstans. Det ska också finna möjlighet att genomgå en hälsoundersökning och genomföra en åldersbedömning.

  Asylprogrammet tydliggör för personer som kommer till vårt land med avsikt att stanna, att de ska lära sig svenska, om vårt samhälle och bära målsättningen att försörja sig själv och sina anhöriga.

  • Bredda etableringsuppdraget

  Idag, efter att den asylsökande fått sitt uppehållstillstånd, går den nyanlände in i etableringsuppdraget. Under denna tvååriga tid har Arbetsförmedlingen uppdraget att hjälpa den nyanlände in på arbetsmarknad och samhällsliv, vilket gett ett väldigt lågt resultat. Kristdemokraterna vill att flera av insatserna utförs tidigare, inom ramen för asylprogrammet. Men vi vill också att Arbetsförmedlingen görs om så att fler aktörer än den statliga myndigheten kan arbeta med att hjälpa nyanlända till arbetsmarknaden eller olika utbildningar.

  • Förbättra valideringen

  Det är viktigt att kartläggningen av asylsökandes färdigheter börjar inventeras redan under asylansökningstiden. Om personer som kommer från andra länder får sin kompetens validerad snabbt kan de också snabbare ta sig in i det svenska samhället. Yrkeskunskaper som under lång tid inte får praktiseras eller uppdateras riskerar gå förlorade.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98