• Magnus Oscarsson: ”Regeringen bör byta ut utredare Charlotta Riberdahl”

  – Mitt förtroende för regeringens utredare av skogsvårdslagstiftningen, Charlotta Riberdahl, är helt borta. Jag kan inte se hur hon kan sitta kvar som utredare.

  Det säger Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och Kristdemokraternas jordbruks- och landsbygdspolitiske talesperson, med anledning av Charlotta Riberdahls uttalande där hon ifrågasätter om privatpersoner bör äga skog.

  Magnus Oscarsson tycker inte att landsbygdsminister Sven-Erik Buchts avståndstagande från uttalandet är tillräckligt.

  – Även om ägandefrågan inte ligger i utredningens direktiv så vet vi nu vilken ingång Charlotta Riberdahl har i skogsvårdsfrågan. Att få så stort förtroende som Charlotta Riberdahl har fått, att utreda och föreslå förändringar i skogsvårdslagstiftningen, bygger på att kunna tala för tusentals skogsägare runt om i Sverige. Vad är hennes tanke? Vill hon att skogen i Sverige ska vara statligt ägd? Tanken förskräcker!

  – Det här måste få konsekvenser om förtroendet för utredningen ska kunna byggas upp igen. Byt utredaren annars är det bättre att lägga ner den.

  För mer information:

  Magnus Oscarsson
  Riksdagsledamot
  Mobil: 072-538 41 08

  Marlene W Antonson
  Pressekreterare
  Mobil: 076-527 25 02