• Ett Sverige att lita på

  Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. 

  Löfven har inte sett polisbristen och Löfven har inte sett vårdkön

  Löfven har inte sett polisbristen

  Antalet skjutningar med dödlig utgång har mer än fördubblats de senaste åren. Vi behöver fler poliser, men regeringen är inte i närheten av att lösa polisbristen. Vem vågar lita på ett samhälle där det inte finns poliser när man behöver dem? Med kristdemokrater istället för socialdemokrater i regeringen skulle fler poliser utbildas. De som slutat skulle lockas tillbaka. Pensionerade utredare skulle få en rejäl lönehöjning för att börja jobba igen. Polisyrket skulle göras attraktivare genom höjda löner. Vi föreslår också högre straff, förebyggande sociala insatser och ett starkare rättsväsende.

  Löfven har inte sett vårdkön

  Vårdköerna växer och så kan vi inte ha det. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vem vågar lita på ett samhälle där vården inte erbjuds när man behöver den? Vårdköerna måste kortas, men regeringen blundar och utvecklingen går åt fel håll i många regioner. Med kristdemokrater istället för socialdemokrater i regeringen skulle du kunna lita på att vården hamnar i fokus. Problemen inom sjukvården går att lösa. Men då måste man våga ge sig på hela systemet. Staten måste ta över ansvaret för sjukvården, de som kortar vårdköerna måste premieras och fler behöver utbildas till vårdyrken.

  Vill du också jobba för ett Sverige att lita på?
  Gå med i KD!
  KD.nu/blimedlem