• Stabssekreterare

  Med mindre än 500 dagar kvar till valet söker vi en stabssekreterare till partiledarstaben. Tycker du politik är angeläget, har ett strukturerat sinne med exempelvis erfarenhet som VD-sekreterare eller liknande arbete? Då kan du vara den vi söker. Arbetet är förlagt till riksdagens lokaler i Stockholm. Vi söker en stabssekreterare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

  Ditt uppdrag
  Du kommer arbeta som stabssekreterare i partiledarstaben på vårt parti- och riksdagskansli. Du kommer vara en viktig pusselbit som en del av staben som utöver partiledare består av stabschef, pressekreterare och politiskt sakkunniga för partiledningen. och stabsorganisationen. Arbetet innebär koordinering, projektplanering, planering inför möten, ansvar för kalender, brevsvar, resebokningar, administration och ibland deltagande vid arbetsresor. Arbetsklimatet präglas av högt tempo och lagarbete. Du arbetar som koordinator och har en nyckelroll i att samordna arbetet i partiledarstaben tillsammans med stabschefen.

  Partiledarstaben är en del av parti- och riksdagskansliet som ger partiorganisationen, partiledningen och riksdagsgruppens 22 ledamöter politiskt stöd och sakkunnigt underlag, samt i förekommande fall även administrativ hjälp.

  Din bakgrund
  Du har minst två års erfarenhet av liknande roll och att du delar de Kristdemokratiska värderingarna. Du är en mycket god administratör och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har kunskaper inom sociala medier och foto och att hantera media. Du har lätt för att möta människor såväl per telefon, i skrift som personligen. Du har hög social kompetens såsom utpräglad samarbetsförmåga, servicekänsla, flexibilitet och prestigelöshet. Du har hög integritet och ett gott omdöme. Du trivs med och kan hantera ett periodvis högt arbetstempo. Du är trygg med att ta egna initiativ. Som person är du trygg i dig själv och har mycket god förmåga att skapa ordning och reda.

  Upplysningar
  Vid frågor kontakta Tobias Karlström, Stabschef, tobias.karlstrom@kristdemokraterna.se eller Robert Lisborg, Personalchef, robert@kristdemokraterna.se 08-723 25 20

  Ansökan med ett personligt brev, CV samt gärna löneanspråk, ska vara oss tillhanda senast den 8 aug 2021. Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, skicka därför din ansökan så snart som möjligt. Arbetsprov kan förekomma under rekryteringsprocessen. Skicka ansökan via e-post till rekrytering@kristdemokraterna.se. Ange referens ”Stabssekreterare”.

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan