• Politiskt sakkunnig till parti- och riksdagskansliet

  Kristdemokraterna söker
  Politiskt sakkunnig till parti- och riksdagskansliet

  Parti- och riksdagskansliet ger partiorganisationen, partiledningen och riksdagsgruppens 22 ledamöter politiskt stöd och sakkunnigt underlag, samt i förekommande fall även administrativ hjälp. Arbetet är förlagt till riksdagens lokaler i Stockholm, kan delvis utföras på distans. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas. Tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt tid.

  Ditt uppdrag
  Som politiskt sakkunnig i denna tjänst arbetar du med att stödja partiets övergripande kommun- och regionpolitiska arbete. Du stödjer och samordna politiska frågor för Kristdemokraternas grupp i Sveriges kommuner och regioner (SKR). Du är kontaktlänken mellan SKR, KRP, riksdagsgruppens kommittéer och de politiska sekreterarna.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att följa utvecklingen inom sakområdet, ta fram olika besluts/faktaunderlag, medverka i politikutvecklingsarbete samt att skriva artiklar och rapporter. Att medverka i kontakter med partiorganisationen, andra organisationer, andra partier och väljare samt att svara på telefonsamtal, e-post och brev är också en del av arbetet.

  Din bakgrund
  Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med kommunalpolitiska frågor, antingen som tjänsteman eller förtroendevald som gett dig kunskap om den kommunala och regionpolitiska organisationen samt strukturen och du har även god kunskap om politisk organisation och arbetsformer. Du är kreativ, självständig och samtidigt samarbetsinriktad Du är bra på att planera ditt arbete och trivs med att ha flera arbetsuppgifter samtidigt, ibland under tidspress. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs att du delar de kristdemokratiska värderingarna. Vi lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

  För tjänsten krävs att du delar de kristdemokratiska värderingarna.

  Upplysningar
  Vid frågor kontakta Natasa Ristic Davidson, Chef för politikavdelningen, natasa@kristdemokraterna.se eller Robert Lisborg, Personalchef, robert@kristdemokraterna.se

  Tycker du att jobbet låter spännande?
  Ansökan med ett personligt brev, CV (inte endast en hänvisning till LinkedIn) samt gärna löneanspråk, ska vara oss tillhanda senast den 6 september 2020. Skicka ansökningen på e-post till rekrytering@kristdemokraterna.se. Ange referensnummer ”SKR”. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan