• Politisk sakkunnig i miljö- och jordbrukspolitiska frågor

  Parti- och riksdagskansliet ger partiorganisationen, partiledningen och riksdagsgruppens 22 ledamöter politiskt stöd och sakkunnigt underlag, samt i förekommande fall även administrativ hjälp. Arbetet är förlagt till riksdagens lokaler i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i slutet av januari 2020. Vi tillämpar provanställning. Tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt tid.

  Ditt uppdrag

  Som politiskt sakkunnig bistår du ekonomiska kommittén, riksdagsgruppen, partiledningen och andra tjänstemän med kompetens och underlag inom i huvudsak miljö- och jordbruksutskottets samt trafikutskottets ansvarsområde. Det handlar bland annat om frågor kring miljö, klimat, landsbygd, jordbruk, jakt, fiske, biltrafik, vägar, järnvägar, post samt flyg.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att följa utvecklingen inom sakområdet, ta fram olika besluts-/faktaunderlag, medverka i politikutvecklingsarbete samt att skriva motionsutkast, interpellationer, artiklar och rapporter. Du bistår även, utifrån ditt sakområde, i utarbetandet av vårt budgetalternativ. Att medverka i kontakter med partiorganisationen, andra organisationer, andra partier och väljare samt att svara på telefonsamtal, e-post och brev är också en del av arbetet.

  Din bakgrund

  Vi söker dig som har ett starkt intresse för miljö-, klimat- och jordbruksfrågor. Du har förmodligen arbetat med dessa frågor tidigare i exempelvis en intresseorganisation eller vid en myndighet. Du vill nu bidra till att utveckla Kristdemokraternas miljö- och jordbrukspolitik.

  Du har relevant akademisk examen eller utbildning. Du har erfarenhet av att ta fram kvalificerade beslutsunderlag och av politikutveckling, utrednings- eller analysarbete. Du har en god stilistisk förmåga och lätt för att sätta dig in i olika frågor snabbt. Du är driven, kreativ, självständig och samtidigt samarbetsinriktad och är bra på att planera ditt arbete och trivs med att ha flera arbetsuppgifter samtidigt, ibland under tidspress. Vi lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För tjänsten krävs att du delar de kristdemokratiska värderingarna.

  Det är meriterande med kunskap om, eller erfarenhet av arbete med, statsbudgeten, riksdagens budgetprocess eller att självständigt ha utformat reformförslag

  Upplysningar

  Vid frågor kontakta Natasa Ristic Davidson, Chef för politikavdelningen, natasa@kristdemokraterna.se eller Robert Lisborg, Personalchef, robert@kristdemokraterna.se

  Tycker du att jobbet låter spännande?
  Ansökan med ett personligt brev, CV samt gärna löneanspråk, ska vara oss tillhanda senast den 8 januari 2020. Skicka gärna på e-post till rekrytering@kristdemokraterna.se. Ange referensnummer ”Politiskt sakkunnig MJU och TU”. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

  OBS! Fyll ej formuläret nedan, utan följ instruktionerna ovan!

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan