• Politiskt sakkunnig till Sara Skyttedals kansli i Europaparlamentet

  Sara Skyttedals kansli i Europaparlametet består av tre medarbetare och en praktikant vars gemensamma uppdrag är att bistå Skyttedal i hennes uppdrag som Europaparlamentariker. Den utannonserade tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till Europaparlamentets lokaler i Bryssel. Vi tillämpar provanställning och individuell lönesättning. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.

  Ditt uppdrag

  Nu söker vi en ny politiskt sakkunnig med särskilt ansvar för Skyttedals arbete i Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor (EMPL). Utskottet hanterar arbetsmarknadspolitik och olika aspekter av socialpolitik. Skyttedal är vice gruppledare för EPP-gruppen i utskottet. Kristdemokraternas arbete i utskottet handlar i hög grad om att hindra omfattande EU-inflytande i frågor som rör arbetsmarknads- och välfärdspolitik.

  Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att följa utvecklingen inom sakområdet och genom råd och underlag stödja Skyttedal i hennes dagliga arbete i utskottet och proaktivt utforma opinionsbildning kring frågorna. Samtidigt är du en del av ett lag, och väntas prestigelöst hantera alla typer av dagsaktuella frågor, liksom praktiska göranden i Europaparlamentet. Arbetet präglas av lagarbete och gemensamma målsättningar. Läs mer om Sara Skyttedals arbete i Europaparlamentet här: https://saraskyttedal.eu/saras-arbete/

  Din bakgrund

  Du är allmänpolitiskt intresserad och har förmodligen också ett extra intresse för EU och/eller arbetsmarknadsfrågor.
  Du uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du gillar opinionsbildning och har en förståelse för det politiska spelet. Du har en god stilistisk förmåga och lätt för att sätta dig in i olika komplicerade frågor snabbt. Du är driven, kreativ, självständig och samtidigt samarbetsinriktad.

  Du har en akademisk examen eller minst tre års kvalificerad arbetslivserfarenhet (formellt krav från Europaparlamentets sida).

  Erfarenhet från Kristdemokraterna, internationellt arbete, ytterligare språkkunskaper eller dokumenterad sakkunskap inom det arbetsmarknadspolitiska området är meriterande faktorer, men inga krav.

  Tillsättning sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

  Ansökan (CV, personligt brev) eller frågor rörande tjänsten skickas till Dag Elfström, dag.elfstrom@ep.europa.eu senast den 2:e oktober 2020. Ange ”Ansökan, pol sak” i ärenderaden.

  OBS! fyll ej i formuläret nedan! Ansök enligt ovanstående instruktion!

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan