• Politisk rådgivare till David Legas kansli i Europaparlamentet

  David Lega representerar Kristdemokraterna i Europaparlamentet och sitter i parlamentets utrikesutskott, utskottet för mänskliga rättigheter och budgetkontrollutskottet. Vi söker en medarbetare som brinner för EU- och utrikespolitik, till en fartfylld tjänst i händelsernas centrum.

  Ditt uppdrag
  Du som politisk rådgivare bistår med kompetens och underlag inom frågor med bäring på EU:s gemensamma utrikespolitik (säkerhets-, försvars-, handels- och utvecklingsfrågor).

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att följa utvecklingen inom sakområdet, ta fram besluts-/faktaunderlag, medverka i politikutvecklingsarbete samt att skriva debattartiklar, inlägg till sociala medier och anföranden. Tjänsten innebär även täta kontakter med partiorganisationen, allmänhet, företag och organisationer.

  Din bakgrund
  Vi söker dig som har ett stort politiskt intresse och goda EU-kunskaper. Du har antingen en relevant kandidatexamen eller högre, eller minst tre års relevant yrkeslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram kvalificerade beslutsunderlag och utrednings-/analysarbete samt en god stilistisk förmåga.

  Arbetsklimatet präglas av högt tempo och lagarbete. Vi förväntar oss därför att du är flexibel, prestigelös, kreativ och samarbetsinriktad. Du ska ha lätt för att lära, vara trygg i att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt under tidspress. Du är bra på att planera ditt arbete och trivs med att ha flera arbetsuppgifter samtidigt.

  Erfarenhet från Kristdemokraterna eller partiknutna förbund/organisationer är meriterande men inget krav. Däremot förutsätter vi att du delar de kristdemokratiska värderingarna.

  Vi lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

  Upplysningar
  Tjänsten är heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till Europaparlamentets lokaler i Bryssel och resor förekommer. Provanställning tillämpas (6 mån).

  Vid frågor kontakta Natalie Tegelberg, tillförordnad kanslichef, natalie.tegelberg@europarl.europa.eu / +46 708 520 398

  Tycker du att jobbet låter spännande?
  Ansökan med ett personligt brev och CV ska vara oss tillhanda senast den 24 september 2021. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka ansökan till natalie.tegelberg@europarl.europa.eu. Ange ”Politisk rådgivare″ i ämnesraden.

  OBS! Fyll ej i formuläret nedan, följ i stället ovanstående anvisningar!

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan