• Politisk rådgivare till David Legas kansli i Europaparlamentet, Bryssel

  Som politisk rådgivare är du en av fyra medarbetare som bistår David Lega i hans parlamentariska arbete.

  Du kommer i första hand bevaka frågor med bäring på EU:s gemensamma utrikespolitik (säkerhets-, försvars-, handels- och utvecklingsfrågor), men även – i samband med parlamentets plenarsammanträden – ansvara för ärenden rörande EU:s budget-, fiskeri-, jordbruks- och regionalpolitik.

  En huvuduppgift är att författa anföranden, bakgrundsunderlag, debattartiklar och inlägg i sociala medier. Befattningen innebär även täta kontakter med allmänheten, företag och organisationer, liksom koordineringsansvar för vissa besök, möten och resor.

  Arbetsklimatet präglas av högt tempo och lagarbete. Vi förväntar oss därför att du är flexibel, prestigelös och samarbetsinriktad. Du ska ha lätt för att lära, vara trygg i att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt under tidspress, med ett minimum av handledning.

  Vi söker dig som har ett stort, politiskt intresse, goda EU-kunskaper, en kandidatexamen (eller högre) samt minst tre års relevant yrkeslivserfarenhet, gärna med fokus på EU:s och Sveriges utrikespolitiska ambitioner och prioriteringar.

  Erfarenhet från Kristdemokraterna eller partiknutna förbund/organisationer är meriterande.

  Tillsättning sker den 1 september 2020. Befattningen inleds med en provanställning om sex månader, varefter det kan bli aktuellt med förlängning.

  Kontaktperson: kanslichef Filip Haugland, på telefon +46 737 695 243.

  Ansökan (personligt brev och CV) ska skickas till filip.haugland@europarl.europa.eu senast den 8 juli 2019. Ange ”Politisk rådgivare″ i ämnesråden.

   

  OBS! Ansök ej via nedan länk, följ ovanstående anvisning!

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan