• Organisationsutvecklare region sydost

  Vill du vara med och forma framtidens arbete inom organisation för Kristdemokraterna. Vi söker en regional organisationsutvecklare för region Sydost där Jönköpings län, Kalmar län, och Östergötland ingår. Tjänsten ingår i ett arbetsteam som är uppdelat i sex regioner med en organisationsutvecklare i varje region. Är du den rätta personen för oss?

  Ditt uppdrag

  Som organisationsutvecklare är du en del av riksorganisationen och en viktig länk i samverkan mot vår regionala och lokala organisation. Tjänsten är en brygga mellan riksorganisation, partidistrikt/avdelningar och ledande funktioner för Kristdemokraterna i kommuner, regioner och riksdag. Du kommer stödja partidistrikt, partiavdelningar, fullmäktigegrupper i arbetet med att utveckla organisatoriska arbetet och lokala kampanjarbetet samt utbildning av funktionärer som förtroendevalda. Som en del av riksorganisationen är du en spindel i nätet för utveckling av våra arbetsformer såväl organisatoriskt som kampanjmässigt. Tillsammans med informationsavdelningen stödjer du partidistrikt och partiavdelningar i kampanjarbetet.

  Du arbetar inom din region tillsammans med de partiombudsmän som finns och har kontinuerlig dialog med alla regionens partidistriktsordförande. En stor del av arbetet är att planera och genomföra kampanjer och regiongemensamma aktiviteter samt utbildningar för medlemmar, politiskt förtroendevalda och funktionärer. Du är en del av parti- och riksdagskansliets organisationsenhet och arbetsleds av kansliets organisationschef. Tjänsten ställer höga krav på personlig integritet och god känsla för service. Det innebär att vara ”självgående” i mycket, kunna göra avvägningar och prioriteringar och att ta egna initiativ för att lösa ställda uppgifter. Ditt arbete är att inspirera funktionärer, förtroendevalda och medlemmar i regionen.

  Din bakgrund

  Du är en god organisatör och har erfarenhet av politiska kampanjer, samt sociala medier och har god förståelse för hur man bedriver politiskt kommunikations- och opinionsbildningsarbete i olika kanaler. Du bör ha erfarenhet av att samordna, haft ledande roll samt god förmåga att skapa förtroende internt och externt. Du är van att ta ansvar för ditt uppdrag och gillar att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Det är en merit om du även har politisk erfarenhet. Du har bra kännedom om partiet och brinner för de kristdemokratiska värderingarna.

  Om tjänsten: Du är anställd av riksorganisationen med lokalt kontor i regionen. Tjänsten är en på heltid, arbetstiden innebär stundtals såväl kvällsarbete som helger. Start av tjänst enligt överenskommelse dock senast under december 2021. För den här tjänsten krävs att du har körkort och tillgång till bil.

  Upplysningar

  Vid frågor kontakta Anna Jernemalm, HR-specialist, anna.jernemalm@kristdemokraterna.se, Robert Lisborg, personalchef, robert@kristdemokraterna.se, eller Tommy Bernevång, Organisationschef, tommy@kristdemokraterna.se

  Skicka ansökan med ett personligt brev, CV samt gärna löneanspråk till rekrytering@kristdemokraterna.se.
  Sista ansökningsdag är den 18 oktober 2021, Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag
  Ange referensnummer ”organisationsutvecklare”

   

  OBS! fyll INTE i formuläret nedan, utan sök enligt ovan instruktion via mail.

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan