• Kristdemokraterna i Solna söker politisk sekreterare (100 %)

  Kristdemokraterna i Solna ingår i ett blågrönt styre tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet och styr staden i majoritet under perioden 2018-2022. Kristdemokraternas kansli i stadshuset i Solna består av gruppledaren och den politiska sekreteraren.

  Som politisk sekreterare skriver du pressmeddelanden, artiklar och insändare och säljer in dessa till media. En särskilt viktig del i arbetet är att bevaka såväl traditionell media som sociala kanaler med bäring på Solna. Du ansvarar även för hemsidan och vår synlighet i sociala medier. I arbetet ingår också att ha kontakter med väljare, organisationer, kristdemokrater med förtroendeuppdrag i Solna, medborgare och medlemmar. Du ansvarar för organisation/kontakt mot partiavdelningens styrelse samt för att planera och kalla till sammanträden med kommunpolitiska arbetsgruppen samt vara protokollssekreterare.

  Tjänsten är på heltid och du kommer att bistå gruppledaren, samt övriga kristdemokratiska förtroendevalda med politiskt stöd och då ta fram underlag för politiska ställningstaganden. Du deltar i att skriva svar på interpellationer och motioner. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i vissa förhandlingar med de övriga politiska partierna.

  Vi söker dig som har ett stort politiskt intresse och som är initiativrik, utåtriktad och van att arbeta under tidspress. Du är en god skribent. Du ska vara analytisk, resultatinriktad och kunna arbeta självständigt. För tjänsten krävs att du delar de kristdemokratiska värderingarna. Som sökande måste du vara samarbetsinriktad och tycka om att ge service samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya frågor. Du har förståelse för och helst erfarenhet av den politiska tjänstemannens roll och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

  Arbetet är förlagt till Solna stadshus. Arbetet sker företrädesvis kontorstid, men kvällsarbete och helgarbete förekommer.

  Frågor om anställningen ställs till vikarierande gruppledare Nataliya Hulusjö (tel. 072 583 37 10) eller föräldraledig gruppledare Samuel Klippfalk (tel. 070 753 66 90).

  Ansökan med CV och referenser ska vara oss tillhanda senast den 8 december 2019. Intervjuer sker löpande. Skicka ansökan på e-post till: samuel.klippfalk@kristdemokraterna.se och till nataliya.hulusjo@kristdemokraterna.se

  OBS! fyll ej i ansökningsformuläret nedan, utan följa anvisningen i texten ovan!

  Sök tjänsten


  • Bifoga fil:
  • Jag accepterar att Kristdemokraterna behandlar mina personuppgifter. (GDPR)

   Läs mer om hur Kristdemokraterna behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter vid sådan behandling.

   Integritetspolicy för personuppgifter
   Kristdemokraternas integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom den Kristdemokratiska rörelsen, dvs moderpartiet, partidistrikten och partiavdelningarna.

   Varför personuppgifterna är viktiga
   Kristdemokraterna är ett politiskt parti som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Personuppgifter kopplade till politiska åsikter anses vara känsliga personuppgifter vilket ställer större krav på ansvar, säkerhet och uppföljning av hur personuppgifter hanteras. Följande policy beskriver i enlighet med GDPR riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Kristdemokraterna.

   Vad är en personuppgift?
   Allt som kan identifiera en person direkt eller indirekt anses vara en personuppgift. Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, ljudinspelning eller en bild är personuppgifter men även information som tillsammans med andra faktorer kan identifiera en person är personuppgifter. Exempelvis bankkontonummer, registreringsnummer och IP-nummer men även beskrivningar av utseende, politiska åsikter, religiös åskådning, social bakgrund och etniskt ursprung är att betrakta som personuppgifter när de kan identifiera en person direkt eller indirekt. GDPR gör ingen skillnad på om uppgifterna finns dokumenterade digitalt eller analogt.

   Varifrån får vi dina personuppgifter
   De personuppgifter vi har om dig har vi fått från dig i samband med att du blev medlem, registrerat dig för informationsutskick, eller skänkt en gåva. Det kan även finnas andra sammanhang där vi fått personuppgifter från dig.

   Vilka personuppgifter hanterar Kristdemokraterna
   Kristdemokraterna hanterar fullständigt personnummer för att säkerställa att du är du, samt namn och fullständig adress. Vi hanterar även ytterligare kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser i de fall vi erhållit dem från dig. Vid användning av våra IT-system registreras även IP-nummer.

   Vi tar ansvar för och skyddar dina personuppgifter
   Kristdemokraterna, Studentförbundet, KIC, de associerade förbunden är var för sig personuppgiftsansvarig liksom varje nivå inom respektive organisation. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Uppgifterna behandlas i ett centralt register som Kristdemokraternas riksorganisation ansvarar för.

   Hur vi hanterar personuppgifterna
   Samtliga registeransvariga har undertecknat särskilt sekretessavtal för att få tillträde till medlemsregistret. För att registeransvarig ska få använda medlemsregistret måste det finnas ett klart och tydligt syfte med användningen. Sekretessavtal undertecknas även i de fall registeransvarig hanterar personuppgifter på uppdrag av annan del i organisationen. Personuppgiftsansvariga kan ingå samarbeten med betrodd tredje part som bistår med att förmedla information, hantera varor eller tjänster, eller på annat sätt bistår i kontakten med dig eller för att förpliktelser mot dig eller myndighet ska kunna utföras. Med dessa parter upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt anges att det handlar om känsliga personuppgifter samt att informationen är konfidentiell och inte får spridas vidare till utomstående part.

   Du har rättigheter
   Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering, samt rätt att tacka nej till att få information från oss via sms, e-post eller vanlig post. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter
   Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för de förpliktelser vi har gentemot dig, myndigheter eller tredje part. När en personuppgift inte längre måste hanteras eller sparas tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

   Vem du kontaktar
   Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via personuppgifter@kristdemokraterna.se.

 • Fler av våra lediga tjänster finner du nedan