• Praktikant till David Legas kansli i Europaparlamentet, Bryssel

    Som praktikant är du en av fem medarbetare som bistår David Lega i hans parlamentariska arbete.

    David Lega är ordinarie ledamot av Europarlamentets utskott för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter, ersättare i budgetkontrollutskottet samt ordförande i parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter. Han är också medlem i parlamentets tvärpolitiska grupp för personer med funktionsnedsättning, liksom i dess arbetsgrupp mot antisemitism.

    Du kommer i första hand koordinera...

    Läs mer