• Låt närstående ta ut föräldrapenning

  Regeringen misstror föräldrarna och vill kvotera fram en politiskt korrekt idealfamilj. Vi vill öka möjligheterna att överlåta föräldrapenningdagar till närstående. Det skriver Ebba Busch Thor, Aron Modig och Emma Henriksson i Expressen.

  Läs artikeln i Expressen.

  Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är centralt för att bygga tillit och samhällsgemenskap. Samhället är inne i en värderingskris och det är föräldrarna som bäst kan förmedla goda värden till nästa generation. Ekonomisk utsatthet och barnfattigdom, psykisk ohälsa bland barn och unga, fallande skolresultat och ungdomsbrottslighet – många av de samhällsproblem som Sverige i dag står inför har koppling till familjernas villkor.

  Regeringen misstror föräldrarna. De vill beskatta och kvotera fram en politiskt korrekt idealfamilj. Så byggs inte förutsättningar för trygga, stabila och självständiga familjer med frihet att själva forma tiden med sina barn. Så värnas inte respekten för att familjer är olika.

  I en tid då psykisk ohälsa ökar bland unga krävs en familjepolitik som skapar möjligheter för familjer att spendera mer tid tillsammans.

  Vi presenterar i vårt budgetalternativ förslag som ger familjer ökade möjligheter, mer frihet och ger förutsättningar för jämställdhet. Föräldrarna har rätt att ta beslut om vad som är bäst för deras barn och den egna familjen. Vi vill genomföra en genomgripande frihetsreform i familjepolitiken som består av följande fem delar.

  1. Föräldrar ska få bestämma över sin föräldraledighet Vi vill att föräldrarna fritt ska kunna överlåta föräldrapenningdagar mellan sig. Vi är emot all form av kvotering. Vi vill också öka de i dag mycket begränsade möjligheterna att överlåta föräldrapenningdagar till närstående. Familjers situationer ser olika ut och ibland finns det skäl att en annan närstående person än vårdnadshavaren tar ut föräldrapenningen under en tid. Det skulle underlätta vardagen för olika familjekonstellationer, som exempelvis samkönade familjer eller ombildade familjer. Det ökar också möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar till andra närstående såsom far- och morföräldrar eller vuxna syskon.

  2. Ökad valfrihet i barnomsorgen Barnomsorgspengen finns sedan den 1 juli 2009 och syftar till att öka föräldrarnas möjlighet att välja barnomsorg. Vi vill utöka barnomsorgspengen så att den ska kunna betalas ut även till den som tar hand om enbart egna barn i hemmet. Ersättningen ska vara 6000 kronor per månad och barn, före skatt, och gälla barn 1 till 3 år.

  3. Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet Den sjukpenninggrundande inkomsten och den föräldrapenninggrundande inkomsten ska skyddas i tre år och rätten till ledighet utvidgas så att mammor och pappor får ökade möjligheter att vara hemma under barnets tre första år.

  4. Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.Alliansregeringen införde de populära dubbeldagarna som gör det möjligt att vara hemma samtidigt med föräldrapenning. Vi föreslår att begränsningen till max 30 dagar tas bort. Föräldrarna kan själva avgöra hur många dubbeldagar de vill använda.

  5. Stärkt jämställdhet och förbättrade pensioner. Dagens kvinnliga ålderspensionärer, som oftast tagit ett större ansvar för barn, har i regel lägre pension än manliga ålderspensionärer. För att stärka kvinnors pensioner vill vi att pensionsrätten för barnår förlängs med ett år till fem år samt att jämförelseinkomsten i barnrättsåren höjs. Vi vill också att premiepensionen automatiskt delas lika för gifta föräldrar med gemensamma barn, samt att nuvarande ”straffavdrag” som utgår vid överföring av premiepensionsrätt tas bort.

  För oss kristdemokrater kommer familjers förutsättningar alltid att vara vår prioritet. Familjers frihet att göra olika val och forma sina liv efter vad som passar deras livssituation. Vi vet att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.