• Lars Adaktusson släpper rapport om subsidiaritet

    Idag har Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson släppt en rapport, som behandlar frågan om hur han röstat i olika frågor i Europaparlamentet det gångna året. Subsidiaritet innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå och är en av Kristdemokraternas ideologiska grundpelare.

    – Det är en sammanställning av några av de viktigaste voteringarna med subsidiaritetsbäring under mitt andra år som Europaparlamentariker. Kristdemokraterna lovade väljarna att säga nej till onödig överstatlighet och politisk klåfingrighet. Rapporten är ett sätt att återkoppla att jag agerat utifrån detta löfte under det gågna året, säger Europaparlamentariker Lars Adaktusson.

    Läs rapporten här