• Lansering av jämställdhetspolitisk rapport

  Läs rapporten i sin helhet här.

  Jämställdhet på riktigt –
  politik för verklighetens kvinnor

  Grunden för kristdemokratisk jämställdhetspolitik

  Grunden för den kristdemokratiska politiken är den kristna människosynen. Denna människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan ont och gott. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter. Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel.

  Detta är också grunden för den kristdemokratiska jämställdhetspolitiken. Alla människor, oavsett kön, är ett mål i sig självt och inte ett medel för någon annan. Det innebär att ingen har rätt att godtyckligt begränsa eller bestämma över en annan människa. Vare sig i syfte att främja sina privata intressen eller i syfte att realisera ideologiska utopier.

  Genom historien har män och kvinnor behövt strida för rätten att bli betraktade som tillfullo sina egna. Mot livegenskap och mot omyndigförklaranden. För att få likvärdiga förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla potential. Kvinnor har också behövt strida för att de villkor och behov de möter så som kvinnor blir tillgodosedda och högre värderade av samhället.

  Att kvinnor har samma rätt som män att både bli betraktade fullt ut som egna personer och rätten att få de behov de har utifrån sina unika förutsättningar tillgodosedda är grunden för vad vi kristdemokrater menar med jämställdhet.

  Därmed kan också konstateras att givet att man definierar feminism som rörelsen för jämställdhet då är Kristdemokraterna en feministisk rörelse. Det man dock måste konstatera är att antalet definitioner av feminism och mängden av varianter av etiketten är så omfattande att ordet i praktiken saknar precisering. Eftersom allt vad som menas med den breda och enkla definitionen av feminism också ryms inom begreppet kristdemokrati finns det i grunden inte behov av någon annan term. Att vara kristdemokrat är att vara för kvinnor och mäns likvärdiga förutsättning.

  En jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor

  Kristdemokraterna förändrade den jämställdhetspolitiska debatten inför valet 2018. Framförallt genom att belysa de problem som vanliga kvinnor möter och brottas med till skillnad från de frågor och symbolprojekt som ofta diskuteras.

  Istället för genuspedagogik, kvotering av bolagsstyrelser, menskonst, kvotering av föräldraförsäkringen med mera fokuserar Kristdemokraterna på hur vi ska få ner de höga sjukskrivningstalen bland kvinnor, på våldet mot kvinnor, tryggheten på gator och torg, svårigheterna med att kombinera karriär och familjeliv, bristerna i förlossningsvården och kvinnosjukvården, kvinnor i utsatta områden vars liv begränsas av hedersstrukturer, kvinnors låga pensioner och oron över de alltför stora barngrupperna i förskolan.

  Bland våra politiska motståndare är det dock populärare att verka för utopiska projekt med framtida mål om matematisk jämställdhet eller upplösning av könen. Kristdemokraterna vill istället möjliggöra mer frihet för kvinnor här och nu.

  För det krävs en ny jämställdhetspolitik. En annan syn på balans mellan arbete och familj, mer valfrihet och flexibilitet. Det kräver nya välfärdsreformer. En sådan samhällsförändring sker inte över en natt. Den kan bara ske i steg. En bra plats att ta de första stegen är att reformera kvinnosjukvården, underlätta kombinationen av familjeliv och arbetsliv, stärka kvinnors ekonomi och stoppa våldet mot kvinnor samt hedersförtrycket.

  Vi är en röst för verklighetens kvinnor. Detta är våra förslag för hur vi kan göra deras – våra – liv lite lättare att leva. En jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor.