• Kvinnor lider – förstatliga svensk förlossningsvård

  1

  Landstingen levererar inte jämlik vård. Det behövs ett nationellt ledarskap som pekar ut riktningen för hela förlossningsvården. Jag är beredd att ta det. Ingen mamma ska på grund av en förlossningsskada behöva avstå från att lyfta sitt barn, skriver Ebba Busch Thor (KD).

  ”Ryggen orkar inte med två små barn och alla lyft, konstant smärta och begränsat liv som mina barn får lida för. Min livskvalitet är så mycket lägre på grund av denna skada.” Så beskriver en mamma sitt liv för mig. Hon är bara en av alltför många som lever med skador och svåra smärtor efter sin förlossning. Som får höra att det är normalt, inget att göra, det är kosmetiskt. Som får veta att det hör till att få skador, det får man ta. Kvinnor som inte vet vart de ska vända sig. Kvinnor som gång på gång försöker få hjälp.

  Sex timmar – sen ska du hem

  Det föds över hundratusen barn varje år i Sverige och svensk mödra- och förlossningsvård är på många sätt helt fantastisk. Men det finns också mycket som behöver göras. Tiden från förlossning till hemgång är på många håll kort, i vissa fall bara sex timmar. Enligt Sveriges kvinnolobby är vårdtiden i Sverige lägst i hela EU. Samtidigt erbjuds, enligt Socialstyrelsens kartläggning, sällan en uppföljning efter förlossningen. Det innebär att bristningar och komplikationer riskerar att inte upptäckas i tid. Eller att kvinnor lever med smärtor för att de tror att det ska vara så eller för att de inte vet vart de ska vända sig.

  KD:s fem åtgärder för förlossningsvården

  Arbetet med att minska antalet förlossningsskador och förbättra eftervården måste intensifieras. Kristdemokraterna föreslår därför:

   Förstatliga förlossningsvården. Skillnaderna mellan olika landsting vad gäller vårdens kvalitet är oacceptabelt stora. För att få en mer jämlik vård behöver sjukvården, inklusive förlossningsvården, bli statlig. Landstingen klarar inte av att leverera jämlik vård.

  Inför nationella mål och kompetenscentrum.I dag saknas det kunskap om hur gravida själva upplever tiden före, under och efter förlossningen även om försök har gjorts för att kartlägga det. Det saknas även nationella mål som slår fast vad kvinnor kan förvänta sig av förlossningsvården. Vi vill därför införa nationella mål för förlossningsvården. Även om alla skador inte kan förebyggas har förlossningsvården en viktig uppgift att minimera omfattningen. För att höja professionens kompetens avseende vilka metoder som är evidensbaserade dels för att förebygga, men även för att behandla förlossningsskador vill vi skapa ett kompetenscentrum runt förlossningsvården och eftervården.

  Fast barnmorska. I dag möter gravida ofta olika personer i varje del av vårdkedjan. Vi vill i stället att de i högre grad ska få möta ett barnmorsketeam genom hela graviditeten, förlossning och eftervården – i form av en så kallad fast barnmorska. På så sätt ökar tryggheten, kunskapen och ansvaret för varje kvinna.

  Eftervård med hembesök. Socialstyrelsens rapport ”Vård efter förlossning” visar på stora brister i eftervårdens kvalitet beroende på var man bor. Trots korta vårdtider är det bara var tredje sjukhus som alltid följer upp kvinnans hälsa efter hemgång. Det kan ta lång tid innan förlossningsskador upptäcks. Vi vill att mödravården får ett särskilt ansvar för att följa upp kvinnors hälsa inom två veckor efter en förlossning. Varje kvinna ska också erbjudas hembesök av en barnmorska som kan ge stöd den närmaste tiden efter förlossningen.

  En mamma-rehab-check.En graviditet och förlossning är en stor påfrestning för kvinnan. I vissa fall behövs vårdinsatser för att åtgärda till exempel förlossningsskador. I andra fall behövs fysisk rehabilitering. Vi vill att alla nyblivna mammor ska erbjudas en ”mamma-rehab-check” som kan användas hos fysioterapeuter med särskilt fokus på graviditet och förlossning.

  En jämställdhetsfråga

  Det behövs ett nationellt ledarskap som pekar ut riktningen för hela förlossningsvården. Det är inte bara angeläget ur ett patientperspektiv utan också ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag är beredd att ta det. Ingen mamma ska på grund av en förlossningsskada behöva avstå från att lyfta sitt barn.

   

  Artikeln publicerades hos Expressen, läs den här.