• Kultur och media

  Det svenska kulturarvet bärs till stor del upp av immateriella värden. Det är sådant som människolivet okränkbarhet, individers frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga. Detta grundar sig i den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Den idétraditionen har gett upphov till de dygder som präglar vårt samhälle som rättskänsla, mod, klokhet, ärlighet, generositet, tolerans och ansvarstagande.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Gåvoavdrag till ideella föreningar

  När Kristdemokraterna satt i regering var vi med och införde ett skatteavdrag för gåvor. Det var mycket framgångsrikt. Det sporrar givande till välgörenhet och till det civila samhället. Cancerfonden och Unicef har räknat ut att de sammanlagt fått över 18 miljoner extra tack vare bidraget. Ett så stimulerande bidrag är en självklarhet för oss som tror på de enskilda initiativen och på att beslut ska fattas mellan människor utan att alltid behöva blanda in staten. Den bilden delar inte regeringen som avskaffade avdraget. Vi vill återinföra det.

  • Entreprenörskap i kulturen

  Att nå ut med sin konst är inte enkelt. Därför är de allra flesta kulturarbetare också entreprenörer i grunden. Men entreprenörskap är inte alltid en integrerad del i konstnärliga och kreativa utbildningar. Vi vill ändra på det så att fler får grundläggande kunskap i entreprenörskap. De exemplen som finns på samarbete mellan konstutbildningar och näringsliv har hittills visat sig framgångsrika och är en viktig byggsten för att nå ut med det konstnärliga skapandet.

  • Klassikerlista

  Kristdemokraternas utgångspunkt är att människan naturligt söker kunskap. Vi vill förvalta och utveckla bildningsidealet idealet i Sverige. Då gäller det att återuppbygga en bildningstradition där elever, lärare och föräldrar tillsammans kan söka bildning. Vi menar att ett viktigt steg i det arbetet är att upprätta en klassikerlista. Alla elever i den svenska skolan bör komma i kontakt med vissa verk – till exempel musik, romaner, filmer – som är och förblir en gemensam referenspunkt för svensk kultur. I den processen bör Skolverket ha huvudansvaret och Svenska Akademien kopplas in.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98